Print | Sitemap

Design > jas+co
 

Krudtmagasinet

 

Krudtmagsinet set fra Nord

Nyborg Slot, der blev ødelagt under Svenskekrigene i 1650’erne, blev omdannet til et militært “arsenal”, der bl.a. rummede ammunition og mundering til brug i tilfælde af mobilisering.

Det gamle Østtårn var med sine 4 meter tykke mure velegnet til opbevaring af am-munition.

Af sikkerhedshensyn måtte ammunitionen fordeles på flere opbevaringssteder, og til det formål blev der bygget nedgravede ammunitionsdepoter på Dronningens og Kronprinsens Bastioner.

Ammunitionsdepotet eller Krudtmagasinet på Dronningens Bastion er opført i 1808 og er færdigrenoveret i oktober 2002 ved fondsmidler fra Augustinus Fonden.

Det blev og kort tid efter opgivet som krudtmagasin pga. fugtproblemer og har i en årrække været anvendt til andre formål bl.a. kartoffelopbevaring, hvorfor det
også lokalt kaldes kartoffelkælderen.

 

Indgang til krudtmagasinet

Det er renoveret i oktober 2002 ved fondsmidler fra Augustinus Fonden.