Print | Sitemap

Design > jas+co
 

Nyheder

 

Nyborg skyder sommeren ind 21. april 2016

Kl. 17.00 - 19.00 Børneleg og snobrød på Slotsholmen

kl. 17.00 - 19.00 Historisk formidling på volden

  • Børn tag jer i agt for "timmelim"-soldaten, som vogter volden, og pas på han ikke fanger jer og sender jer i kasjotten. Kom og hør om soldatens vagt på volden og de sjove fortællinger om børnenes leg

kl. 17.00 - 19.00 Nyborg Slots Buelaug stiller op - prøv at skyde med bue og pil

kl. 17.00 - 21.00 Vandtårnet er åbent

kl. 17.00 - 19.30 Fæstningshistorie med Jesper Olsen

  • kom og hør om det nye skudforsøg og fundvandring i riddersalen. Tag endelig din voldkurv med

Kl. 17.00 - 19.00 Voldgravsvandring med John Maalø Larsen

  • (mødested: P-pladsen ved vestervold Aktivitetscenter)

kl. 19.00 - 19.30 Liturgisk andagt i Vor Frue Kirke

kl. 19.30 - 19.45 Tappenstreg fra kirken til Dronningens Bastion

kl. 19.45 - 19.50 Fællessang på volden

kl. 19.50 - 20.00 Borgmester Kenneth Muhs holder tale

kl. 20.00 - 20.05 Fællessang på volden

kl. 20.05 - 20.10 Slesvigske Musikkorps spiller

kl. 20.10 - 20.15 Fællessang på volden

kl. 20.15 - 20.30 Kanonsalut ved Nyborg Saluteringslaug

kl. 20.15 - 20.30 Folkedans på plænen foran slottet. Prøv også selv at træde dansen

20.30 - 21.30 Fadeburets varme hveder i riddersalen. Marineforeningens Kor kommer og underholder.

HUSK at købe billet i Slotsbutikken (kan købes hele dagen - dog begrænset antal).

 

 

Markering af slaget ved Nyborg i 1659

Fæstningsfondens bestyrelse har besluttet at næste gang at "Slaget ved Nyborg i 1659" festligholdes bliver

fredag i uge 46 i 2017.

 

 

Nyborg skyder sommeren ind 30. april 2015 kl. 17.00 til 21.30

kl. 17.00 - 21.00 Hvedeudsalg på slotapladsen (billet ikke nødvendig)

kl. 17.00 - 19.00 Garnisonsvandring, naturvandring og snobrød på Slotsholmen. Børneleg og folkedans på volden

kl. 18.30 - 19.00 Liturgisk andagt i Vor Frue Kirke

kl. 19.30 - 20.00 Fejring af Nyborg Saluteringslaugs 10 års jubilæum

kl. 20.00 - 20.15 Borgmester Kenneth Muhs holder tale. Fællessang ved Vandtårnet

kl. 20.15 - 20.30 Kanonsalut v/Nyborg Saluteringslaug

kl. 20.30 - 21.00 Folkedans på plænen foran slottet

kl. 20.30 - 21.30 Varme hveder i riddersalen. Underholdning med Marineforeningens Kor. OBS: Der må desværre kun være et begrænset antal i salen, så husk at købe billet!

Billetter til varme hveder i riddersalen kan købes i Slots-butikken ved Nyborg Slot. Billetterne koster 20 kr. (incl. 1 hvede og 1 kop kaffe/the/juice. 

 

 

 

Program for markeringen af Slagets Dag 14. november 1659

kl. 12.00 Prins Carls Bastion – museumsinspektør Claus Frederik Sørensen vil fortælle de deltagende skoleelever om "Nyborg Fæstning og hvordan den så ud ved slaget den 14. november 1659"

kl. 12.30 Andagt i Nyborg Kirke

kl. 12.50 Nyborg Tappenstreg og følge går fra kirken til mindesmærket ved Lindealleen ledsaget af soldaterforeninger m.v.

kl. 13.10 Kransenedlæggelse

kl. 13.15 Optoget med Tappenstregen i spidsen går gennem byen til Dronningens Bastion

kl. 13.35 Tale ved borgmester Kenneth Muhs

kl. 13.55 Nyborg Fæstnings Saluteringslaug affyrer 4 skud fra 18 punds kanonerne

kl. 14.10 Optoget går til Nyborg Slot

kl. 14.15 Foredrag ved museumsinspektør Claus Frederik Sørensen om "den tidligere fæstnings historie".

Servering af forfriskninger.

kl. 15.30 Afslutning på slottet. Handelsstandsforeningen er vært med æbleskiver i gågaden.

Serveringen af æbleskiver flyttes til slottet såfremt vejret ikke tillader, at det foregår i gågaden.

Arrangementet er gratis, og alle er velkommen.

 

 

 

Saluteringer  i 2014

15. maj - Nyborg skyder Sommeren ind - salutering på Dronningens Bastion kl. 20.00

23. maj - Kulturnat i Nyborg - salutering i Politimesterens Have (plænen ved Politistationen) kl. 18.30  

5. september - Soldatens dag - geværsalut ved Nyborg Marineforening kl. 8.00

14. november - Markering af Slaget ved Nyborg 14. november 1659 - Salutering på Dronningens Bastion Kl. 14.00

Øvrige skydninger vil blive offentliggjort her på siden.

 

Saluteringer i 2013

25. april - Nyborg skyder Sommeren ind - salutering på Dronningens Bastion kl. 20.00

7. juni - Kulturnat i Nyborg - salutering på Dronningens Bastion kl. 18.00 

10. juni - Nyborg Outdoor Week - Salutering ved Nyborg Roklub (1 skud) kl. 16.00 

20. august - Salutering for Danehoffet kl. 19.30

30. august -  Jubilæum i Nyborg Marineforening - geværsalut ved museet kl. 14.00

5. september - Soldatens dag - geværsalut ved Nyborg Marineforening kl. 8.00

Øvrige skydninger vil blive offentliggjort her på siden.

 

 

Markeringen af Slaget ved Nyborg den 14. november 1659 har de senere år fundet sted ved mindestenen og på Dronningens Bastion med deltagelse af flere lokale aktører.

 Interessen for arrangementet, især hvor den 14. november falder på hverdage, har været vigende, og som konsekvens heraf har bestyrelsen for Fonden for Nyborg Fæstning besluttet, at markeringen fremover kun vil finde sted hvert 5. år.

Begrundelse er, at de forholdsvise mange ressourcer der anvendes på arrangementet, kan gøre fyldest andre steder i arbejdet med fæstningsområdet.

 På den bagrund er det besluttet, at markeringen for fremtiden vil finde sted i år med endetallene 9 og 4 – så næste markering vil finde sted den 14. november 2014.

 Fondsbestyrelsen

 

 

Billede af soldaterSkydninger med kanonerne på Dronningens Bastion i 2012

Store Bededagsaften - torsdag 3. maj 2012 kl. 20.00

Kulturnatten - fredag 1. juni 2012 

Open by Night - fredag 13. juli 2012

Salutering med gevær - tirsdag 21. august 2012 kl. 19.30 ved Nyborg Slot

Salutering med gevær - onsdag 5. september kl. 07.45 ved Nyborg Marineforening (Soldatens dag)

Øvrige skydninger vil blive bekendtgjort her på siden.

 

November 2011

Markering af slaget mod svenskerne ved Nyborg 14. november 1659

kl. 13.00  Kransenedlæggelse ved mindestenen ved Lindalleen

             Derefter fælles march til Dronningens Bastion med faner og Tappenstreg

kl. 13.30 Tale ved tidligere borgmester Jørn Terndrup på Dronningens Bastion

kl. 13.45 Nyborg Fæstnings Saluteringslaug affyrer kanonerne på Dronningens Bastion

kl. 14.00 Mindre reception på slottet. Kommunens skoleelever indbydes til arrangementet. Slottet og vandtårnet er åbent. Kommunes 5. klasser har som sædvanligt arrangeret udstilling på slottet om svenskekrigen

 

Hele arrangementet er åbent for alle

 

 

September 2011

Dansk mesterskab til Nyborg

Nyborg Fæstnings Saluteringslaug har den 3. september 2011 deltaget i det danske mesterskab i kanonskydning. Arrangementet blev afviklet i Søgaardlejren syd for Aabenraa og efter en flot andenplads ved sidste års mesterskab lykkedes det i år Saluteringslauget at vinde det danske mesterskab.

 Det var otte deltagende kanonhold, heraf et fra Tyskland og Commandeur Ole Olsen udtrykker, at Lauget naturligvis føler en stor ære ved det opnåede resultat. Som symbol på det danske mesterskab har Saluteringslauget hjemført en kanonkugle til ejendom indtil næste års mesterskab.

 Det danske mesterskab glæder selvfølgelig Fæstningsfonden, og det er på bedste vis med til at promovere Nyborg Kommune og det arbejde, der udføres omkring slot og fæstningsværk.

 

 

Maj 2011

Fæstningsfonden har modtaget donationer fra Albanifonden og Energi Fyns Almene Fond til etableringen af briske og skydeskår på Prins Carls Bastion.

I den anledning fremvises det flotte resultat for Albanifonden og Energi Fyns Almene Fond.

Fremvisningen finder sted på Prins Carls Bastion 24. maj kl. 11.00 og udover repræsentanter fra fondene vil Østfyns Museer, Nyborg Kommune og Fonden for Nyborg Fæstning være repræsenteret.

 

NYBORG SKYDER SOMMEREN IND St. Bededagsaften torsdag 19. maj

Kl. 17.00  Aktiviteter for børnefamilierne på volden ved Dr. Bastion.

               Vandtårnet er åbent.

Kl. 19.00  Liturgisk andagt i Vor frue Kirke.

Kl. 19.30  Spadserertur med Tappenstregen

                 fra kirken til Dr. Bastion. 

Kl. 20.00  Tale v. borgmester Erik Christensen

                 Kanonerne skydes af. 

Kl. 20.15  Varme hveder og te i Riddersalen og Cafe Danehof

                  Div. underholdning og fællessang.

 

Billetter a’ kr. 10,- pr. pers. for underholdning,

hveder og te kan forud købes på Nyborg Turist-

bureau, eller i Museumsbutikken ved slottet.

Eventuelle ikke solgte billetter kan købes i Museumsbutikken 19. maj om aftenen.

 

Marts 2011

Som bekendt er restaureringen af den fredede bygning Vandtårnet fra 1899 på Nyborg Vold afsluttet.

I den anledning fremvises det flotte resultat for A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål.

Fremvisningen finder sted ved Vandtårnet den 28. april kl. 10.00 og udover repræsentanter fra fonden vil Østfyns Museer, Nyborg Kommune og Fonden for Nyborg Fæstning være repræsenteret.

 

September 2010

Nyborg Fæstnings Saluteringslaug har deltaget  i et stort arrangement Krudt, kugler og kanoner den 4. og 5. september2010 i Søgardlejren ved Aabenraa.

 Saluteringslauget har herved været med til at markedsføre Nyborg, idet der bl.a. blev affyret skud fra en af vore 18 pds jernkanoner m/1753, der i dagens anledning transporteres fra Dronningens Bastion og til Søgardlejren.

Arrangementet var landets første ( uofficielle) Danmarksmesterskab i Kanonsalutering. Der deltog 45 kanoner i alle tænkelig størrelser. Resultatet blev en pæn 2. plads efter Faaborg Kanonlaug og foran en proffessionel kanonbesætning.

 

Juli 2010 

Voldsom vold mod voldene. Spændende artikel om Nyborg Fæstningsanlæg. Herudover fortæller Mogens B. Lange om voldanlægget ligesom der er gamle billeder fra dengang Nyborg var en fæstningsby. Du skal klikke ind på hjemmesiden www.nyborglokalarkiv.dk.

 

 

Nyborg Fæstnings Saluteringslaug detager i et stort arrangement Krudt, kugler og kanoner den 4. og 5. september2010 i Søgardlejren ved Aabenraa. Saluteringslauget er derved med til at markedsføre Nyborg, idet der bl.a. skal affyres skud fra en af vore 18 pds jernkanoner m/1753, der i dagens anledning transporteres fra Dronningens Bastion og til Søgardlejren. Se mere på hjemmesiden www.kanonaabenraa.dk.

 

Renoveringen blev færdig i sensommeren 2009 og den officielle åbning skete den 4. september 2009 i.f.m. Kulturnatten. Genåbningstalen blev holdt af Peter Sejersen, formand for Skole- og Fritidsudvalget.  

Indtil videre vil der kun være åbent for publikum 3-4 gange om året ved særlige lejligheder. Det kan f.eks. være Kulturnatten, Store Bededagsaften hvor Nyborg Skyder Sommeren ind, den årlige markering 14. november af Slaget ved Nyborg.

Herudover kan Museet kontaktes med henblik på forhåndsaftale om fremvisning af vandtårnets indre.

Den daglige administration af adgangen til vandtårnet varetages af Østfyns Museer, Slotsgade 34, 5800 Nyborg tlf.65 31 02 07. Hjemmeside www.museer-nyborg.dk.

April 2010 

Donation på kr. 70.000 fra Energi Fyn.

Den 27. april fik Fæstningsfondenoverrakt kr. 70.000 fra Energi Fyn til etablering af briske og skydeskår på Prins Carls Bastion. På Bastionen skal opsættes nr. 2 6 pds kanon i løbet af 2010.

 

 

NYBORG SKYDER SOMMEREN IND

St. Bededagsaften torsdag, den 29. april

 

Kl. 17.00  Aktiviteter for børnefamilierne

                 på volden ved Dr. Bastion.

Kl. 19.00  Liturgisk andagt i Vor frue Kirke.

Kl. 19.30  Spadserertur med Tappenstregen

                 fra kirken til Dr. Bastion. 

Kl. 20.00  Tale v. borgmester Erik Christensen

                 Sang: Du danske sommer

                 Kanonerne skydes af. 

Kl. 20.30  Varme hveder på Nyborg Slot,

                  i telt på slotspladsen og på

                  Mads Lerches Gaard.

                  Div. underholdning og fællessang.

Billetter a’ kr. 10,- pr. pers. for underholdning,

hveder og te kan forud købes på Nyborg Turist-

bureau, eller på cafe’ Danehof  på dagen, hvis

der stadig er ledige pladser.

 

Januar 2010. 

Fæstningsfondens nye 3 punds kanon er kørt i "Vinterhi" på Hotel Nyborg Strand.

Hotellet har velvilligt givet tilladelse til at den kan placeres tæt ved auditoriet, hvor gæsterne kan se kanonen og læse om dens historie på en opstillet planche.

Hotellet er således med til at fortælle sine gæster, at de opholder sig i en gammel Fæstningsby.

 

2009.

Markering af Slaget ved Nyborg 14. november 2009 - 350 året for Slaget.

Det  markerer Fonden for Nyborg Fæstning i samarbejde med Nyborg Kommune, Østfyns Museer, Nyborg Kirke og Turistforeningen fra 2. juni til 14. november 2009. I forbindelse med markeringen er der planlagt en række af spændende aktiviteter bl.a. besøg af Regentparret, Våbenudstilling på Slottet, Military Tattoo på torvet og meget andet.


Se programmet her       Se vores nye brochure om slaget ved Nyborg 

Se annoncen med dagens program den 14. november her 

Program:

Kl. 09.15 Kransenedlæggelse ved Mindesmærket for admiral Peder Bredal

Kl. 11.00 Mindegudstjeneste  i Vor Frue Kirke ved biskop Kresten Drejergaard, Fyns Stift under musik ledsagelse af Prinsens Musikkorps.

Kl. 11.45 Opstilling i Kirkegade.

Kl. 11.55 Den Kongelige Livgardes Tamburkorps samt følge går fra kirken til mindesmærket ved Lindealléen ledsaget af faner fra Sverige, Holland og Danmark.

Kl. 12.30 Kransenedlæggelse ved mindesmærket af Den Kongelige Livgarde, Jydske Dragonregiment, Den Svenske Officersfanvakt og Nyborg Kommune.

Kl. 12.40 Optoget går fra mindesmærket til Dronningens Bastion.

Kl. 12.50 Prinsens Musikkorps spiller på Dronningens Bastion.

Kl. 13.00 Borgmester Jørn Terndrup taler.

Kl. 13.10 Der afgives salut med 4 skud fra bastionens 18-punds kanoner.

Kl. 13.30 Optoget går fra Dronningens bastion til Nyborg Slot.

Kl. 14-16.00 Åbent Skib på Søværnets Patruljefartøj Havfruen og Hjemmeværnets skib Gemini samt march og koncert ved Søværnets Tamburkorps.  

Program i Riddersalen på Nyborg Slot ( adgangsbillet kræves - kan hentes på Turistbureauet til 6. nov):

Kl. 13.40 Velkomst Museumsinspektør Janus Møller Jensen. Buffet.

Kl. 13.50 Gæstetaler Generalløjtnant Kjeld Hillingsø.

Kl. 14.20 Oberst Mogens Bech, Totalforsvarsregion Fyn, Syd-  og Sønderjylland.

Kl. 14.30 Borgmester Uffe Steiner, Fredericia kommune.

Kl. 14.40 Ambassadør Lars Grundberg, Sveriges Ambassade.

Kl. 14.50 Ambassadør Niek van Zupthen, Hollands Ambassade.

Kl. 15.00 – 15.30 Tappenstreg og afslutning ved borgmester Jørn Terndrup, Nyborg.

 

Historisk Marked 20. september

Renæssancemarked på Slotsholmen ved Nyborg slot søndag 20. september kl. 10-16.

Markedet byder på oplevelser for alle dine sanser: aktiviteter for børn, mad og drikke, åbne værksteder, fægteopvisning, historiefortæller, musik fra tiden.

 

Military Tattoo 22. august

Kl. 19.30 på Torvet i Nyborg - byens gamle paradeplads foran Rådhuset

Deltagelse af Livgardens Tamburkorps, Søværnets Tamburkorps, Hemvärnets Musikkår Borås Sverige m.fl.

Se plakat

 

Rundvisning i kirken tirsdag 21. juli

Kl. 14.30 Nyborg vor Frue Kirke

Sognepræst Hedegaard Kristiansen fortæller om kirken og dens historie.

Fri entré.

 

TV2Fyns sommerredaktion ser nærmere på slaget ved Nyborg 7. juli

Se klippet fra TV2Fyn her

 

Svensk uge skydes i gang lørdag 4. juli

Fonden for Nyborg Fæstning arrangerer i samarbejde med Nyborg Handelsstandsforening "Svensk uge" fra lørdag 4. juli.

Program:

Lørdag 4. juli kl. 15.00-16.00:
Skydes arrangementet i gang på Dronningens Bastion, hvor Nyborg Fæstnings Saluteringslaug, Fåborg Kanonlaug og Auroras Kanonérlaug fra Åbenrå deltager i en Kanonfestival.

Tirsdag 7. juli kl. 14.30:
Rundvisning i Vor Frue Kirke ved sognepræst Hedegaard Kristiansen. Der er gratis adgang, og rundvisningen varer 1-11/2 time.

Tirsdag 7. juli kl. 20.00:
Caféaften i Korsbrødregården med den svenske sanger og guitarist Martin Arnoldi. Der er gratis adgang og mulighed for at købe drikkevarer.

Torsdag 9. juli kl. 14.00-17.30:
Der er mulighed for at møde medlemmerne af Nyborg Fæstnings Saluteringslaug i Kongegade med 3 punds kanon.

Fredag 10. juli:
Ugen afsluttes med Nyborg Handelsstandsforenings traditionsrige "Open By Night", hvor byen hele aftenen vil summe af liv, musik og butikkernes slagtilbud til svenske priser.

Vi glæder os til at se jer i Nyborg til en festlig uge fyldt med gode oplevelser.

 

Slaget om Norden - Garderslag i Nyborg 27. juni

I anledningen af 350-året for slaget ved Nyborg 1659 lægger Slotspladsen græs til en dyst på musik i stedet for våben. Dysten står mellem fire svenske og danske ungdomsgarder

Lørdag 27. juni kl. 11.00 på plænen foran Nyborg Slot

Allerede fra kl. 10.40 vil de fire ungdomsgarder marchere ad hver deres rute mod slotspladsen og kl. 11 marcherer alle fire ungdomsgarder ind på slotspladsen fra tre retninger, svenskerne først.

Tilskuere er velkomne til at medbringe klapstole og puder.

Læs hele programmet for garderslaget her

 

Særudstilling Nyborg Slot  - til og med uge 42

Svenskerne på Østfyn - Slaget ved Nyborg 1659
2. juni 2009 åbnede Hendes Majestæt Dronning Margrethe II sommerens store særudstilling på Nyborg Slot. Udstillingen fortæller om de dramatiske begivenheder der udspandt sig i Danmark, og i særdeleshed på Østfyn under Karl Gustav-krigene i 1657-59.

Udstillingen er arrangeret i tæt samarbejde med Vaabenhistorisk Selskab og viser et bredt udsnit af våben og andre militaria fra perioden, herunder enkelte der har været anvendt i selve slaget ved Nyborg.

Vi viser endvidere de seneste fund fra slagmarken, hvor denne vinters slagmarksarkæologi har afsløret nye og spændende detaljer om selve slaget. Udstillingen kan ses frem til og med uge 42.

Regentparret indvier våbenudstilling Nyborg Slot  Regentparret indvier våbenudstilling Nyborg Slot

Regentparret indvier kanon på Dronningens Bastion. Fotograf Carlo Pedersen.  Regentparret indvier kanon på Dronningens Bastion. Fotograf Carlo Pedersen.

Mere information
www.museer-nyborg.dk/nyborg-slot        www.vaabenhistoriskselskab.dk

Kl. 10.00 - 16.00 på slotsholmen ved Nyborg Slot

Temaet for markedet er "1659" - året hvor "slaget ved Nyborg" fandt sted. På markedet vil der være pileflet, knivmager, glasmager, smykker, renæssancemusik mm. Ligeledes vil dagen byde på aktiviteter for børn og sværdkamp på volden. Så kom og vær med til Nyborgs første historiske marked!