Print | Sitemap

Design > jas+co
 

Velkommen til en festlig dag

 
Det er en stor glæde for Fonden for Nyborg Fæstning at byde velkommen til alle, der har interesse for Nyborg Fæstning og dens historie, til arrangementet den 14. november 2002.

Anledningen er, at fæstningsfonden føler, at den har nået en af milepælene i fondens arbejde. Alle bygningsværker, der knytter sig til fæstningen på den endnu bevarede sammenhængende volds-trækning er nu fuldstændigt renoveret. Besøgene på fæstningen, kan få et indtryk af, hvorledes voldstrækning så ud ca. 1870 ved fæstningens nedlæggelse. Som kronen på værket har vi fået ud-styret Dronningens Bastion med yderligere 4 stk. nye 18 punds kanoner, så vi fremover kan marke-re festlige begivenheder med salutering.

Selv om vi er nået så vidt, er der fortsat mange projekter fæstningsfonden ønsker sig gennemført ikke mindst i forhold til levendegørelse og formidling af fæstningen og slottets historie. Fæstningen og slottet er et nationalt klenodie, som skal synliggøres.

Datoen den 14. november er valgt for at markere slaget mod svenskerne uden for Nyborg den 14. november 1659. Uden et heldigt udfald af kampen kunne Danmark måske i dag være en del af det Sydsvenske rige.

Der skal i dagens anledning lyde en stor tak til fondens protektor Hans Kongelige Højhed Prins Henrik samt alle bidragydere, hvis interesse for sagen har gjort, at vi er nået så vidt. Ligeledes skal der lyde en tak til alle lokale foreninger og enkeltpersoner, som igennem 10 år har vist interesse og lagt kræfter i arbejdet. Endelig en tak til Nyborg Handelsstandsforening for deres medvirken til markering af dagen.

Jørn Terndrup
Borgmester/fmd. for Fonden for Nyborg Fæstning