Print | Sitemap

Design > jas+co
 

Renovering

 
Prins Carls Bastion
Prins Carls Bastion

Renovering af Prins Carls Bastion

Prins Carls Bastion var sammen med de andre såvel bevarede som nedlagte bastioner en del af Nyborgs samlede fæstningsanlæg.

Prins Carls Bastion kan spores tilbage til 1668, hvor anlæg af de første fundamenter til den vestlige del antydede, hvor bastionen skulle placeres. Herefter blev arbejdet stoppet, antageligt på grund af pengemangel. I følge bogen Vor Kongelig Fæstning Nyborg var kanonbestykningen på den her helt ufærdige bastion og voldkrone blot 1 stk. 8 punds jernkanon.

Opbygningen af bastionen var en langstrakt affære.I 1682 var den kun halvfærdig og blev først færdiggjort i 1730, efter en beslutning herom fra 1722. Indtil 1682 hed bastionen Prins Georgs Bastion, hvorefter navnet blev ændret til Prins Carls Bastion opkaldt efter Kong Frederik IV´s 3die ældste søn.

I 1855 ansøgte Nyborg Kommune om tilladelse til at opføre et gasværk i Prins Carls Bastion, men det blev som bekendt i stedet opført i Kongens Bastion. Voldterrænet blev dog også udnyttet til andet. 1855 var tillige året, hvor der blev opstillet cirkustelte i bastionen, og i 1858 blev området udlagt til ridebane for garnisionen.

I 1865 var der i Krigsministeriet store overvejelser, om fæstningen havde nogen betydning for fremtiden, og loven om Nyborg Fæstnings nedlæggelse 1. april 1869 blev underskrevet 26. februar 1869 af Kong Christian d. IX.

Herefter begyndte Krigsministeriets salg af grunde, og i 1877 gik det ud over Prins Carls Bastion. Dette salg satte et midlertidigt stop for raseringerne, men sløjfningerne blev genoptaget i 1887 og fortsatte i mindre omfang frem til 1899. Herefter skete der ingen væsentlige ændringer af voldanlægget frem til fredningen i 1918.

Bastionen er nu renoveret og søgt tilbageført til sin oprindelige udformning, som registreret ved opmålingen i 1869 udført af generalstabens topografiske afdeling.

Renoveringens gennemførelse har kun været mulig ved donation fra Augustinusfonden og Nyborg Kommune.

Nyborg, d. 15. oktober 2004

Kurt H. Jensen
Ingeniør
Medlem af Styregruppen