Print | Sitemap

Design > jas+co
 

Mindestenen om ” Slaget ved Nyborg 14. november 1659”

 

Af Mogens B. Lange
Næstformand i Fonden Nyborg Fæstning.

Kilde: Nyborg Avis / Lokal Historisk Arkiv.

Stenen er skænket Nyborg By af Svendborg Amts Historiske Samfund søndag den 14. november  1909, hvor by og Garnison fejrede 250 års dagen for Slaget ved Nyborg 1659.

Stenen skal stå til minde om sejren under ” Svenskekrigen” 1657 – 1660 hvor det afgørende slag blev udkæmpet ved Nyborg i 1659, hvor den svenske hær blev slået af de forenede allierede styrker.

Hele anlægget omkring Mindestenen er tegnet af arkitekt Colding, Nyborg.

Der havde ellers været stærkt under overvejelse under det nedslående indtryk af Garnisonens bebudede ophævelse at opgive en festligholdelse af 250 året for sejren.

Men af hensyn til Mindestenen, som man i alle tilfælde ville rejse, blev man enige om at gennemføre festligholdelsen.

Festlighederne startede allerede kl. 8.00 med at reveillen afgik fra Hovedvagten og kl. 9.00 begyndte Kirkens klokker at ringe.

Kl. 10.00 var der festgudstjeneste i Kirken. Senere var der et Foredrag i det Militære Gymnastikhus over Landporten

Ved middagstid var der sort af mennesker omkring Mindestenen og fhv. skoleinspektør Ernst Petersen -formand for komiteen – forestod overrækkelsen og sagde blandt andet: ” Ved Nyborg Landport skal stenen stå, thi også for Nyborg begyndte denne dag en ny tid.”

Mens et Æreskompagni præsenterede gevær og forsamlingen blottede hovedet, tog man Dannebrogsflaget væk, der havde dækket Mindestenen.

Ernst Pedersen sluttede med på komiteens vegne at overgive Mindestenen til Nyborg By ved daværende borgmester Buch.  

Buch takkede for mindestenen, og sagde at den står som minde om en begivenhed, der dannede vendepunktet på en af de sørgeligste tider for Nyborg. Omtrent halvdelen af  byen under belejringen i Grevens Fejde blev ødelagt og at store ildebrande i 1795 og 1797 hærgede Nyborg. På samme tid står man så overfor at skulle miste Garnisonen ( nedlagt i 1913 ), men borgmesteren sluttede med at  udtrykke et håb, ” at Nyborg må komme sig over disse beslutninger, og at denne sten således også bliver et minde om, at det lykkes.”

Senere var der festmiddag i Hotel Postgårdens smukt istandsatte Kongesal.