Print | Sitemap

Design > jas+co
 

Krudtmagasinet - Varmings tegnestues istandsættelsesforslag

 

Krudtmagasinet i Dronningens Bastion

Krudtmagasinet
Krudtmagasinet i Dronningens Bastion. Gavl mod øst


I Dronningens Bastion ligger krudtmagasinet, som er et 31/2 m x 11 m stort tøndehvælvet rum med en muret front. Tøndehvælvet er delvis nedgravet i bastionen og delvis overdækket med jord, hvorved det udefra markerer sig som en vold. Hvælvet er upmuret i gule flensborgsten og dækket med en tynd cemtpuds. Lufthuller i hvælvets sider og rummets bagvæg er tilmurede og overpudsede. Gulvet er i dag stampet, og der er ingen synlige spor efter evt. tidligere gulv.
Den murede front med indgang til rummet er opført af gule flensborgsten med granitafdækning over to udkragede skifter. De fire øverste skifter er ommurede i cementmørtel.


Krudtmagasinet
Udsnit af tegning til krudtmagasinet i Dronningens Bastion, Beichmann, 1828. Nyborg Museum.


Døråbningen har udvendig muret fals og rundbuet stik. Enkelte stiksten er udskiftede. Over Stikket findes et 45 cm x 25 cm stor indmuret sandsten.
Den mulige inskription er væk og stenen knækket. Det rustskadede jern har bevirket at murværket er revnet.
Foran indgangen sidder en revledør af egetræ med håndsmedede båndhængsler på indmurede stabler. Døren har metalafdækning øverst. Bag døren er opsat en nyere trægitterlåge.
Nedgangen til magasinet sker ad to trin med granitforkanter flankeres af støttemure opført af kampesten fuget med delvis løsnet cement. Endnu voksende og allerede fældede store træer i umiddelbar nærhed af bygningen har skadet murværket.

Krudtmagasinet
Nordsiden af Krudtmagasinet i Dronningens Bastion. Bag fronten ses volden over magasinet


Istandsættelse:
Det tøndehvælvede rum eftergåes, revner udkradses, knækkede sten udskiftes, cementpuds og løst materiale fjernes og til slut berappes fladerne med kalkmørtel. Knækkede sten i fronten, og nyere stiksten over dør udskiftes med nye sten i farve og kvalitet som de eksisterende. Løse fuger og cementfuger udhugges og genopbygges med skrabfuge i kalkmørtel. Det tærede jern i udluftningshullet fjernes og der oplægges nyt galvaniseret jern i såvel formur som bagmur. Det tærede nederste stabel og hængelåsbeslag udhugges hvorefter nye håndsmedede emner i samme udførelse indmures.
Døren nedtages og båndhængslerne afmonteres, repareres og rusbeskyttes. Ved genmontering benyttes håndsmedede bolte og alt malerbehandles.
Kampestensstøttemure nedtages og genopsættes, hvorefter der på bagsiden opfyldes med drænende materiale. Trin rettes op og bunden oprenses. Træer omkring krudtmagasinet fældes og stubbe fjernes.