Print | Sitemap

Design > jas+co
 

Nyborgs rolle i Danmarkshistorien...

 

NYBORG FÆSTNING

Nyborgs rolle i Danmarkshistorien..
Nyborg og Nyborg Slot har gennem mange århundreder spillet en central rolle i Danmarks historie, blandt andet som fæstning og garnisonsby.

Den nye fæstning.
Efter Svenskekrigene i 1650erne blev Nyborg udvalgt som en af rigets væsentlige fæstninger.
Under ledelse af Henrik Rüse begyndte man sidst i 1600årene på opbygningen af en moder-ne fæstning med store voldsystemer og bastioner.

Fæstningen sløjfes.
Fæstningen blev forbedret og udbygget gennem 150 år. Efter krigen 1864 blev den erklæret for forældet og blev nedlagt i 1869.
Nyborg by overtog fæstningsarealerne, og de fleste volde og bastioner blev fjernet 1870-1900.

Fæstningen restaureres.
Voldgraven, en del af voldene og enkelte store bastioner blev dog reddet og er nu i færd med at blive restaureret, så man fortsat kan fornemme omfanget og indretningen af Nyborg Fæstning ca. 1850.

Informationer.
På fæstningsarealet er opsat informationstavler, som forklarer de enkelte anlægs funktion og historie.

Velkommen
til
Nyborg Fæstning.