Print | Sitemap

Design > jas+co
 

Velkommen til Nyborg Fæstnings Hjemmeside

 

oleolsen

FONDEN NYBORG FÆSTNING

Fonden for Nyborg Fæstning blev stiftet i 1995 med det formål:

  • at genskabe Nyborgs fæstningsanlæg og bastioner m.v. anlæg, der måtte kunne genfindes, genoprettes og /eller bevares og renoveres
  • at gøre Nyborg Slot levende som det klenodie, det er som en del af Danmarks historie gennem mere end 800 år, samt
  • at udbrede kendskabet til Nyborgs unikke deltagelse i Danmarks historie gennem århundreder og til de personer, der knytter sig hertil.

Fondens Protektor er Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen.

Fondens grundkapital er 1 million kroner, og den ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Bestyrelsen:    Kenneth Muhs    
    Formand
Borgmester Kenneth Muhs -
udpeget af Nyborg Byråd
63337101
kmu@nyborg.dk
 

Næstformand
Niels Høirup-
Nyborg Turistforening
65358037
niels. høirup@mail.dk

         
Medlem
Martin Stenmann-
Udpeget af Nyborg Byråd
  Medlem
Jan Højer Kristensen- udpeget af Nyborg Handelsstandsforening
 

Medlem
Ivar Hviid- udpeget af Foreningen for by- og Landskabskultur

         

Medlem
Elin Jensen -
udpeget af Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

  Medlem
Erland Porsmose - udpeget af Nyborg & Omegns Museer
 

 Ad hoc medlem  Orlogskaptajn Mads Sørensen -Chef for Marinehjemmeværnssektionen

         

Til bestyrelsen refererer Fonden Nyborg Fæstnings Styregruppe:

Styregruppe:

 

 

       

Jens Kimer-Jørgensen
Nyborg Kommune
63337150
jeki@nyborg.dk

 

  Ivar Hviid
Museumsforeningen
 

Vakant                      Nyborg Turistforening        

   

         

Bettina Østergaard Fisker
Nyborg Kommune
bof@NYBORG.DK

 

Janus Møller Jensen
Østfyns Museer
jmj@nyborg.dk

 

Jens Havshøj Jensen
Lokalhistorisk Arkiv 

Vil du vide mere om Nyborg Fæstning er du velkommen til at kontakte ovennævnte personer.

Til bestyrelsen refererer også ”Nyborg Fæstnings Saluteringslaug”, der består af op til 10 personer:

Her ses nogle af medlemmerne:

Saluteringslaug

Formanden for Salutkommandoen er:
Salutkommandør Ole Olsen
Fjordparken 34, 5800 Nyborg
65314139
oleolesen1942@gamil.com

Vil du vide mere om Nyborg Fæstnings Saluteringslaug er du velkommen til at kontakte Ole Olsen.

Saluteringslauget afvikler skydningerne på Dronningens Bastion med Fæstningsfondens 18 pds. Jernkanoner M/1753 ved særlige lejligheder f.eks. Nyborg Skyder Sommeren ind, Storebededagsaften og Slaget Ved Nyborg 14. november 1659.