Print | Sitemap

Design > jas+co
 

Dronningens Bastion

 

Dronningens Bastion, som er den største og bedst bevarede, blev renoveret og tilbageført i 1996 til konturer og koter, som opmålt til i 1869/1870. På Dronningens Bastion er i dag opstillet 4 nybyggede 18. pds. Jernkanoner System M/1753. Bastionen er et yndet udflugtsmål bl.a. i forbindelse med St. bededags-aften og markeringen af Slaget ved Nyborg den 14. november 1659. På Basstionen står også et markant bygningsværk ” Vandtårnet ” opført 1899.

Renovering

Dronningens Bastion, som er den største og bedst bevarede, blev renoveret og tilbageført i 1996 til konturer og koter, som opmålt til i 1869/70.

Dronningens bastion

Dronningens bastion

Ikke alle nyborgensere var begejstrede for, at den gamle vandbeholder ( vandværkets højdebeholder ) som var opbygget på bastionens spids, blev fjernet. Det var et godt udsigtspunkt.

Til erstatning herfor blev det besluttet, at det bestående vandtårn skal indrettes til forskellige aktiviteter, herunder en ny udsigt i tagkonstruktionen. Projektet er udarbejdet og vi forventer tilladelse af det særlige Bygningssyn efter indstilling af Kulturarvstyrelsen, idet dette kan danne grundlag for fondsansøgninger.

Dronningens Bastion fremtræder i dag, som den var i 1869/70.